صادقانه بگوییم، به نظر می‌رسد عصر کنونی، عصر دروغ‌ها، عدم صداقت‌ها و مچ‌گیری‌هاست! ما به طور مرتب با اخبار جعلی رسانه‌ها مواجهیم، گروهی دروغ می‌گویند و گروه مقابل قصد مچ‌گیری از آنها را دارند...اما برای من بسیار جالب است که بدانم چرا تا این اندازه ما "پذیرای شنفتن دروغ" هستیم!؟؟!؟ نظر شما چیست؟

پیشنهاد میکنم مطالب کتگوری جدید سایت رو با عنوان " حقیقت تلخ ، دروغ شیرین " حتما مطالعه نمایید.

صادقانه بگوییم، به نظر می‌رسد عصر کنونی، عصر دروغ‌ها، عدم صداقت‌ها و مچ‌گیری‌هاست! ما به طور مرتب با اخبار جعلی رسانه‌ها مواجهیم، گروهی #دروغ می‌گویند و گروه مقابل قصد مچ‌گیری از آنها را دارند...اما برای من بسیار جالب است که بدانم چرا تا این اندازه ما "پذیرای شنفتن دروغ" هستیم!؟؟!؟ نظر شما چیست؟
مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی