نمایش مطالب " مقالات عمومی "

آیا پایین‌ترین قیمت می‌تواند پیشنهاد فروش منحصر به فرد باشد؟ مطمئنا می‌تواند باشد، اما واقعیت این است که شما اگر یک کسب و کار کوچک و متوسط داشته باشید، بعید است بتوانید در دراز مدت در بازی پایین‌ترین قیمت با دیگر ارزان فروش‌ها پیروز شوید.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی