پول خیلی خوبه، هر کی هم میگه بده ریاکاره با پول کلی میشه آسایش خرید، ولی خوب پولی خوبه که بابت ارزش و خدمتی درست بدست بیاد وگرنه از هر روشی و به هر طریق غیر اخلاقی پولدار شدن آخر و عاقبت نداره...

همین مشکلات اقتصادی و فشارهایی که خیلی از ما و به ویژه قشر زحمت کش و ضعیف جامعه‌مون تحمل میکنه سر عدم درک همین موضوع هست که بعضی حاضر شدن به هر قیمتی پولدار بشن این شد که حق و ناحق شد این شد که یه عده له شدن و یه عده تو حرص پول درآوردن بیشتر و بیشتر زندگیشون گذشت ...

اما یادمون باشه با اینکه پول خیلی مهمه ولی اون چیزی که باقی می‌مونه اعمال خیر ماست...

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی