می‌دانیم که آموختن زبان انگلیسی در 10 جلسه ممکن نیست! و چنین ادعایی بیش از یک تبلیغ غیر واقعی نمی‌باشد...

آموزش زبان انگلیسی

اما چون فرآیند آموختن را اتفاقی تلخ، سخت و خسته کننده می‌پنداریم! به چنین دروغ‌های شیرینی تن می‌دهیم...

مشکل اصلی در باورهای ماست، یاد نگرفته‌ایم برای آنچه که می‌خواهیم باید اقدامات کافی و مستمر را با صبر و حوصله انجام دهیم و از مسیر رشد و رسیدن به هدف‌مان لذت ببریم، فقط می‌خواهیم برسیم!

این است که تمایل شدیدی به یک شبه موفق شدن، پولدار شدن، دانا شدن و... در ما به وجود آمده، از این رو پذیرای وعده‌های دروغین دیگران که تحقق این رویا را برایمان فراهم می‌کند می‌شویم.

پیشنهاد میکنم مطالب کتگوری " حقیقت تلخ ، دروغ شیرین " حتما مطالعه نمایید.

پیشنهاد میکنم مطالب کتگوری جدید سایت رو با عنوان " حقیقت تلخ ، دروغ شیرین " حتما مطالعه نمایید.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی