نقطه مشترک بسیاری از دروغ‌های شیرین، سریع رسیدن به هدف است، یعنی سواستفاده از عدم درک مخاطب نسبت به این موضوع که هیچ چیز سریع بدست نمی‌آید و باید با صبر، انگیزه و لذت مسیر رشد را طی کرد... عجول بودن، عدم آگاهی از فرآیند رشد و پیش‌نیازهای خلق کسب و کاری موفق منجر به پذیرش دروغ شیرین می‌شود.

بدانید و آگاه باشید که هیچ چیز ارزشمندی در این دنیا سریع و بدون دردسر بدست نمی‌آید.

پکیج ثروت آفرینی

پیشنهاد میکنم مطالب کتگوری " حقیقت تلخ ، دروغ شیرین " حتما مطالعه نمایید.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی