بهش میگم چرا کاری که نمی‌تونی انجام بدی رو اوکی دادی، میگه که "به مشتری نه نباید گفت! اگر بهش نه بگی میره پیش یکی دیگه" خوب بره! یه مشتری دیگه... اگر بهش بگی انجام میدم بعد نتونی انجام بدی یا نرسی سر موعد تحویل بدی بد قول بشی خوبه؟! با این منطق اشتباه کار رو زخمی می‌کنه و در نهایت یا ناقص یا بسیار دیرتر از زمان توافق شده و در بدترین حالت هم ناقص و هم دیرتر کار رو تحویل میده.

بهش میگم چرا توی جلسه امروز درباره‌ی سوالی که نمیدونی و اطلاعی نداری نظر میدی؟! بگو نمیدونم یا بگو اجازه بدید در این مورد تحقیق کنم جواب نهایی رو خدمتتون اطلاع میدم. چرا راهنمایی غلط می‌کنی؟! فردا روز این مجموعه مشتری ما هم بشن به خاطر راهنمایی اشتباه تو اجرای پروژشون سخت میشه، میگه "اگر بگم نمیدونم فکر می‌کنه اینکاره نیستم، میره پیش یکی دیگه" با همین منطق به جای راهنمایی، چاه نمایی میکنه!

دوستان اگر دور برتون کسی رو میشناسید که نمی‌تونه "نه" بگه و یا از واژه‌ی "نمیدونم" میترسه این مطلب رو بهش یادآور بشید که هیچ نکته‌ی مثبتی در بله گفتن همیشگی وجود نداره، جز اینکه بد قول میشی، از پس کار بر نمی‌یای و در نهایت نظر مشتری رو نسبت به متخصصان دیگر هم منفی می‌کنی... کاری رو قبول کن که بتونی انجامش بدی، درباره سوالی اظهار نظر کن که اطلاعات دقیقی دربارش داشته باشی...

تمرین کنیم تا بتونیم از این جملات هم استفاده کنیم: " نمی‌تونم انجامش بدم، تخصص من نیست" ، "نمی‌رسم الان وقتش رو ندارم" ، "نمی‌دونم باید در موردش جستجو و مطالعه کنم" و...

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی