جستجوی عبارت " معرفی فیلم kontiki "

هیچکس حاضر نیست روی ایده‌ات سرمایه گذاری کنه؟ همه دست رد به سینه‌ات میزنن؟ هیچکس حرفتو نمی‌شنوه؟ بهشون ثابت کن که اشتباه میکنن! بهشون ثابت کن که تو فرصت عالی بودی که اونها از دستش دادن

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی