جستجوی عبارت " مهاجرت "

نسخه پیچیدن برای دیگران بدون داشتن اطلاعات کافی و شناخت صحیح از آنها کار بسیار اشتباهی است! نقل قول کردن حرف‌های کلیشه‌ای و تکراری که خودمان درک درستی از آن نداریم و ارائه راهکارهای من درآوردی نه تنها به فرد مقابل کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است باعث گمراهی او نیز شود.

سومین مهارت از لیست نه تایی مهارت ها به زبان انگلیسی اختصاص داده شده، آموختن زبان همیشه مهم بوده اما در شرایط فعلی که بسیاری به دنبال درآمد دلاری هستند اهمیت آن بیش از پیش افزایش یافته ! با وجود تمام مشکلات در نقل و انتقال پول و عقد قرارداد با کشورهای دیگر اما هستند کسانی که در این شرایط با ارائه خدماتی چون برنامه‌نویسی، ترجمه، تولید محتوا و ... با شرکت های بین المللی همکاری کرده و درآمد خوبی بدست می‌آورند.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی