جستجوی عبارت " مهاجرت شغلی "

نسخه پیچیدن برای دیگران بدون داشتن اطلاعات کافی و شناخت صحیح از آنها کار بسیار اشتباهی است! نقل قول کردن حرف‌های کلیشه‌ای و تکراری که خودمان درک درستی از آن نداریم و ارائه راهکارهای من درآوردی نه تنها به فرد مقابل کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است باعث گمراهی او نیز شود.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی