جستجوی عبارت " تاثییرات شبکه های اجتماعی "

ما درگیر دو مدل انتقاد هستیم اولی از سمت خانواده و رفقا و حتی غریبه‌ای که در تاکسی سر صحبت رو باهاش باز کرده‌ایم و دومی هم از سمت خودمون! یعنی خودمون به خودمون گیر میدیم!

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی