جستجوی عبارت " تظاهر به خوب بودن "

عزیزانی که در دوره‌های من شرکت کردن و با من آشنایی دارند، میدونن که میونه‌ای با استراحت کردن ندارم! چنانچه اگر پنج ساعت همایش یا کارگاه داشته باشیم تمام مدت در حال آموزش مطالب هستم و حتی در زمان استراحت نیز به سوالات عزیزان پاسخ میدم ...

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی