جستجوی عبارت " جنگ چریکی "

بازار امروز مثل قدیم نیست، از این جهت مسیرهای گذشته لزوما نمیتونه شما رو به موفقیت شغلی برسونه... پس باید بدنبال شیوه‌ای متفاوت بود که هم خدمتی ارائه بشه و هم بتونیم در این بازار بقا داشته باشیم.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی