جستجوی عبارت " جوزدگی "

بسیاری از شکست‌های ما از این موضوع نشأت می‌گیره که ما به جای تفکر منطقی با "احساساتمون" تصمیم میگیریم و در اثر "جوزدگی" حرکتی رو می‌کنیم که یا بی‌نتیجه مونده و یا حتی به ضرر خودمون و جامعه‌مون تموم میشه

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی