جستجوی عبارت " پرسنال برند چیست "

ابتدای سال بود که در خصوص 9 مهارت کلیدی که همه باید در کسب اونها کوشا باشن مطلبی نوشتم و به درخواست شما عزیزان اهمیت و روش‌های آموختن تک تک مهارت‌ها را توضیح دادم، حال رسیدیم به مهارت هشتم که ایجاد " پرسنال برند " یا همان برند شخصی است.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی