جستجوی عبارت " کارآفرینی "

بازار امروز مثل قدیم نیست، از این جهت مسیرهای گذشته لزوما نمیتونه شما رو به موفقیت شغلی برسونه... پس باید بدنبال شیوه‌ای متفاوت بود که هم خدمتی ارائه بشه و هم بتونیم در این بازار بقا داشته باشیم.

هیچکس حاضر نیست روی ایده‌ات سرمایه گذاری کنه؟ همه دست رد به سینه‌ات میزنن؟ هیچکس حرفتو نمی‌شنوه؟ بهشون ثابت کن که اشتباه میکنن! بهشون ثابت کن که تو فرصت عالی بودی که اونها از دستش دادن

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی