نمایش مطالب " مهارت‌های کلیدی "

این رو احتمالا شنیدید که یکی از فرق‌های اساسی بین افرادی که ثروت آفرین هستند با کسانی که فقط مصرف کننده‌اند و رشد اقتصادی ندارند در میزان توجه‌شان به اصل سرمایه‌گذاری است.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی