نمایش مطالب " مهارت‌های کلیدی "

این مهارت هم در زندگی شخصی و هم در رشد کسب و کارمان نقش بسیار مهمی دارد، چرا که اگر هیچ کس به حرف‌های ما گوش ندهد، دیگر اهمیتی ندارد که ما چه می گوییم! و اگر کسی به حرف های ما توجه کند ولی منظور ما را متوجه نشود باز هم حرف‌های ما ارزشی ندارد!

سومین مهارت از لیست نه تایی مهارت ها به زبان انگلیسی اختصاص داده شده، آموختن زبان همیشه مهم بوده اما در شرایط فعلی که بسیاری به دنبال درآمد دلاری هستند اهمیت آن بیش از پیش افزایش یافته ! با وجود تمام مشکلات در نقل و انتقال پول و عقد قرارداد با کشورهای دیگر اما هستند کسانی که در این شرایط با ارائه خدماتی چون برنامه‌نویسی، ترجمه، تولید محتوا و ... با شرکت های بین المللی همکاری کرده و درآمد خوبی بدست می‌آورند.

مشاوره و آموزش تخصصی کسب و کار با اوژن استوار
کتاب سفری از کارمندی به کارآفرینی